אנו מספקים קשה למצוא, רכיב זמן ארוך, סוף חיים (EOL) ורכיבים אלקטרוניים מיושנים.